Kedjan och växlarna på en cykel.

Hur ställer man in växlarna på cykeln?

Rasslande ljud och felinställda ändlägen. Det kanske inte låter så farligt att ha feljusterade växlar, men sanningen är att det kan vara farligt både för cyklisten och cykelns livslängd. En feljustering och en krasch kan vara nära. Hur ställs växlarna på cykeln in och är det möjligt att göra det själv?  

Vi ger nedan en steg-för-steg guide och hjälper dig att ställa in och justera cykelns växlar på nolltid! 

Vad bör jag tänka på innan jag ställer in växlarna?

Innan du börjar att ställa in växlarna på cykeln, häng den i ett mekställ. Det gör det lättare att justera och ställa in växlarna. Ta en titt på bakhjulet. Sitter hjulet, kassetten och bakväxeln korrekt och är åtsittande? Samma sak gäller att kontrollera för kling bultarna och framväxeln. Det får heller inte finnas något glapp i vevlagret.  

Att cykeln är korrekt monterad, i rätt skick och att alla delar sitter på plats är en nödvändighet för att kunna få till växeljusteringen. Ta också en titt på växelörat och se till att det är rakt. Detta kan du kontrollera genom att bakväxeln är i linje med kassettens drev.  

Justera bakväxeln

Nu kan vi börja ställa in rätt ändlägen. För att justera det inre ändläget lägger du först i i den tyngsta växeln bak. Leta upp ändlägesskruven. Det justerar det inre ändläget. Den brukar vara märkt med bokstaven “L”. Skruva in den så gott som det går. Trampa sedan med ena handen samtidigt som du trycker på bakväxeln med din lediga hand för att växla ett så stort drev som är möjligt. I regel brukar det gå till det andra alternativt tredje största.  

Veva på och tryck in bakväxeln, och skruva ut ändlägesskruven tills du ser att kedjan löper som det ska på det största drevet av kassetten. Det inre ändläget är justerat och det är dags att gå över till det yttre. 

Skruva in “H” skruven. Trampa sedan med ena handen och skruva ut skruven med den andra. I början ska kedjan nästan hoppa ned på det minsta drevet. Fortsätt tills det löper fint utan något hoppande. Då vet du att det är rätt. Här är det viktigt att du ser till att du inte fortsätter skruva medan vajern håller växeln uppe. Har du gjort det ställer du in växeln på fel sätt. Vill växeln däremot inte tillräckligt långt ut så släpp lite på vajern.  

Var extra försiktig när du ställer in B-skruven

Nästa steg har en stor påverkan på hur växlarna arbetar. Detta steg slarvas det ofta med, vilket gör att cykeln inte kan arbeta utifrån sin fulla potential. Det är dags att ställa in B-skruven. Det görs för att få det rätta avståndet mellan dreven på kassetten och bakväxelns övre trissa.  

När bakväxeln blivit justerad bör det på de flesta cykelmodeller inte vara ett stort avstånd mellan kassetten och trissan. När B-skruven nu skruvas in blir avståndet större och när den skruvas ut blir det mindre. Räkna så du har ett par millimeter mellan trissan och kassetten, det är lite olika exakt hur många millimeter beroende på cykeltillverkare. Mät och skruva tills du ser att det blir rätt.  

Justera framväxeln

Ändlägena på framväxeln justeras genom att ha största drevet bak och kedjan på lilla klingan fram. Lossa vajern för att själva ändlägena ska bli rätt. Snurra sedan på pedalerna och skruva på framväxelns L-skruv så långt att den inre delen av framväxeln hamnar intill kedjan, utan att röra den.  

Dra åt vajern ordentligt till framväxeln och skruva fast. Lägg i det minsta drevet bak, trampa sedan på pedalerna och för hand drar du i framväxelvajern, inte reglaget, tills kedjan når stora klingan framtill. Fortsätt dra vajern för hand och skruva på H-skruven på framväxeln.  

Det ska ha någon millimeters marginal mellan kedjan och den yttre delen av framväxeln. Ändlägena är nu inställda rätt på framväxeln, men det finns ett steg kvar.   

En närbild på däcket på en cykel med kedjan.

Justera vajerspänningen

En vajerspänning bak som är rätt behöver endast ett klick ned eller upp för att kedjan hoppar till nästa drev. Det är inte alltid detta fungerar. Därför behöver man lägga i rätt växel själv. Lägg först i lilla klingan fram.  

Bakväxelns reglage ska ligga i läget som motsvarar det minsta drevet. Skruva in bakväxelns skruv för vajerspänningen med hjälp av dina fingrar, och efter det utåt ett varv. Lossa sedan vajern på bakväxeln. 

Trampa med handen medan bakväxeln trycks in med den andra. Kedjan ska hoppa upp på det minsta drevet. Dra åt vajern och skruva åt den igen. Trampa lätt för att se att kedjan hoppar till det minsta drevet. Växla genom hela kassetten för att kontrollera att vajerspänningen är bra.  

Om kedjan inte vill vidare till ett nytt drev, vrid justerskruven motsols och testa igen. Växlar den över, gör det motsatta – minska vajerspänningen tills du ser att kedjan löper perfekt på det näst minsta drevet och växlar obehindrat åt båda håll.  

För att justera vajerspänningen på framväxeln, ha lilla klingan fram och kedjan i mitten bak. Skruva in justerskruven ordentligt, den bör sitta på vajern eller ett vajerstopp. Lossa på framväxelns vajer, dra åt om vajern är slapp och skruva på igen.  

Växla upp till stora klingan och rör på pedalerna. Ser du att kedjan tvekar, skruva justerskruven ytterst lite och prova växla upp ännu en gång så att du ser att kedjan klättrar på stora klingan när du växlar. Försök nu att växla upp till stora klingan fram, samtidigt som du snurrar pedalerna.  

Om kedjan tvekar så skruva på justerskruven ett halvt varv i taget innan du provar att växla upp ännu en gång, tills du ser att kedjan klättrar upp på stora klingan vid växling. Testa sedan att växla nedåt. Detta ska gå utan problem om du lyckats skruva åt så att växeln kan växla upp som det ska. Växlarna ska nu vara rätt inställda och du kan börja cykla!  

Sammanfattning

Att justera växlarna på din cykel handlar inte bara om att få rätt läge och rätt växelplats. Att inte ha växlarna rätt justerade kan vara en fara både för dig och din cykel.  

Ett vanligt missförstånd är att du behöver ta din cykel till en verkstad för att få detta fixat. Med lite tålamod och precision är det inte alls svårt att ställa in växlarna på egen hand. Det förutsatt att du följer de instruktioner och råd som krävs för att underhålla och behålla din cykels livslängd. 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.